• PL
 • UK
 • PL

Zabiegi wspomagające

Osteopata

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym, jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.

Wskazania do osteopatii:

 • ostre i przewlekłe zespoły bólowe układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów)
 • funkcjonalne schorzenia układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia i układu oddechowego
 • bóle głowy u dzieci i dorosłych
 • stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i dorosłych
 • urazy okołoporodowe u dzieci; zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci
 • zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa
 • wady postawy
 • zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresje.

Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, nie ograniczając się jedynie do badania wybranych części ciała. Badanie osteopatyczne ma na celu odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która często jest odległa w czasie i pozornie nie ma bezpośredniego wpływu na bieżące dolegliwości. Mogą być to konsekwencje wcześniej przebytych urazów (w tym także okołoporodowych), operacji, chorób infekcyjnych, ale też nieprawidłowej higieny życia i pracy czy stresu. Osteopatia w przeciwieństwie do medycyny klasycznej nie korzysta z leków. Nie jest ona jednak dla medycyny klasycznej konkurencją, a wręcz przeciwnie – stanowi doskonałe uzupełnienie

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:

 • organizm stanowi jedność
 • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane, organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy)
 • Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.
fb